Scharendijke

Camping de Witte Molen is gelegen aan de rand van het gemoedelijke Zeeuwse dorpje Scharendijke op ongeveer 1,5 kilometer van de prachtigste stranden van Nederland, namelijk die van Schouwen-Duiveland.

Scharendijke geniet grote bekendheid vooral bij de duikers (helder water) en watersportliefhebbers. Scharendijke ligt aan de Brouwersdam, bekendste surfparadijs van Nederland. Het voormalige landbouwhaventje Kloosternol aan de Grevelingen is heringericht als jachthaven met zevenhonderd ligplaatsen.

Een schaardijk is een dijk direct aan een diepe geul (schaar). Scharendijke is waarschijnlijk pas in de loop van de vijftiende eeuw ontstaan als gehucht voor landarbeiders en dijkwerkers. Pas met de ontwikkeling van een landbouwhaventje, begin 1900, groeide het dorp. Na de watersnoodramp werd de uitbreiding van Scharendijke opgepakt, ten koste van het nabij gelegen Elkerzee.

Op een hoog duin bij het Grevelingenmeer staat een koepeltje. Over de herkomst doen verschillende verhalen de ronde. Het zou een uitkijkpost kunnen zijn geweest uit 1598 (Tachtigjarige Oorlog) waar ooit een kanon naast stond. Maar het zou ook het theekoepeltje zijn van de buitenplaats De Repaer of Repart. Hier verbleven eeuwenlang de heemraden van Schouwen met hun families. De buitenplaats is sinds lang verdwenen, het theekoepeltje staat er weer, herbouwd na een brand in 2000.

scharendijke_koepelVlakbij staat een voor Zeeland zo karakteristieke zwarte schuur. Dit exemplaar, inmiddels beschermd monument, dateert uit de Napoleontische tijd (1795-1813) en is door de Franse bezetter gebouwd als onderkomen voor soldaten die de zeedijk en zeegaten moesten bewaken.

Kenmerkend voor Scharendijke zijn de muraltmuurtjes op de dijken. Na een stormvloed in 1906 kwam ingenieur R. de Muralt met deze relatief eenvoudige en goedkope oplossing van betonnen muurtjes om de dijken op te hogen. De muurtjes zijn ook elders in Zeeland terug te vinden.

Ten westen van de Elkerzeeseweg ligt een heuveltje in de polder. Dit is een van de twee overgebleven vliedbergen van Schouwen- Duiveland. Toen het land nog niet of nauwelijks bedijkt was, dienden de drie tot vijf meter hoge vliedbergen als vluchtplaats voor mens en vee. De meeste zijn later afgegraven maar deze is als cultuurhistorisch monument beschermd.

charendijke-luchtfoto
Klik voor een vergroting