Schouwen-Duiveland

schouwen-duiveland_zierikzee

Zee en strand bij Camping de Witte Molen op Schouwen-Duiveland
Verblijf en overnacht op Camping de Witte Molen in Zeeland en ga eropuit. De ideale ligging van onze camping, direct aan de Zeeuwse kust, geeft uw vakantie nét dat beetje extra. Geniet iedere dag van zee en strand in Zeeland. Maak prachtige strandwandelingen, bezoek leuke strandpaviljoenen en doe de meest waanzinnige watersporten zoals kitesurfen en duiken. Geen ervaring? Bezoek onze kitesurfschool en binnen no-time beheerst ook u de golfen! Voor de kinderen is het nabijgelegen strand eveneens geweldig: rennen, spelen en zandkastelen bouwen maar!

Met de fiets eropuit op Schouwen-Duiveland
De centrale ligging van Camping de Witte Molen, nabij het prachtige kustdorpje Scharendijke, laat u al het moois van de provincie zien via de meest prachtige fietsroutes. Maak een rondje om de Plompe Toren, bekijk Plan Tureluur, de Oosterschelde en het Prunjegebied vanaf Uitzichtpunt Prunjehil en fiets door de mooiste natuurgebieden van Zeeland.

Naast het prachtige nabijgelegen kustdorpje Scharendijke zijn ook Zierikzee, Renesse en Burgh-Haamstede dichtbij. Elk dorpje of stad heeft haar eigen charme , natuurgebieden en musea voor de leukste dagjes uit. Natuurlijk zijn naast de leukste Zeeuwse dorpjes ook de grotere steden makkelijk bereikbaar. Wat dacht u van een dagje Goes, Vlissingen of Middelburg?

Schouwen-Duiveland
Is van oudsher een agrarisch gebied. Op de zandgronden achter de duinen lagen vroeger fruitteeltbedrijven, nu vaak als camping ingericht. De polders, met hun moeizaam verworven vruchtbare klei, brengen vele gewassen voort.

Het landschap De ramp van 1953 heeft grote invloed gehad op het eiland. Door de Deltawerken ontstonden vaste oeververbindingen: Grevelingendam, Zeelandbrug, Brouwersdam en Oosterscheldekering. Daarmee kon het toerisme zich breed ontwikkelen.

Veel kleine akkers werden na de ramp herverkaveld waardoor economisch rendabelere percelen ontstonden. Ontwikkelingen in de landbouw zorgden voor verdere schaalvergroting. Die schaalvergroting is echter niet voor iedereen weggelegd, alleen al omdat de hoeveelheid grond beperkt is. Daarnaast zijn er de Europese en mondiale ontwikkelingen (afbouw van subsidies, goedkoper produceren) die maken dat Zeeuwse boeren onder de noemer Nieuwe Economische Dragers zoeken naar alternatieve of aanvullende inkomsten zoals nieuwe gewassen, kamperen bij de boer, verkoop van streekproducten, toeristische attracties en natuurontwikkeling en -beheer.

schouwen-duiveland_vuurtoren-burg-haamstedeWie door de polders rijdt zal, afhankelijk van het seizoen, de gebruikelijke (winter)tarwe, aardappelen, (suiker)bieten, maïs en uien op de velden zien staan. Schouwen-Duiveland heeft echter meer te bieden. Zo kunt u voor velden met tulpen, gladiolen, lathyrus en andere bloemen (geteeld voor zaad en bollen) bij Nieuwerkerk en Oosterland terecht. Het blauwe en witte vlasbloempje en de gele mosterdplant kleuren in de zomer de velden. In het midden van Schouwen-Duiveland heeft Stichting Zonnestraal met overheidsgelden boeren de kans gegeven akkerranden met bloemenzaad in te zaaien. Hierdoor is de diversiteit in bloemen, planten, kruiden, insecten en vlinders gegroeid.

De afgelopen jaren is het inzicht ontstaan dat de herverkaveling erg ingrijpend is geweest voor de landschappelijke en natuurwaarden. Er is meer oog voor de historie van het landschap en waar mogelijk wordt hier op ingespeeld. De aanleg van natuurvriendelijke oevers, tevens goed voor een betere waterberging, langs het water bij de Schouwse dijk en in de polders tussen Burghsluis en Noordwelle, is hiervan een voorbeeld.

Ook natuurgebied de Prunje, tussen Serooskerke en Moriaanshoofd, valt hieronder. De Prunje is een onderdeel van een ambitieus herinrichtingsplan dat de vroegere vogel- en plantenrijkdom op historisch verantwoorde wijze terug moet brengen: Plan Tureluur dat 44 deelgebieden rond de Oosterschelde beslaat. In de Prunje zijn oude kreken hersteld die zich met zout en brak water hebben gevuld. In dit binnendijkse moeras is tegenwoordig een grote rijkdom aan vogels te vinden die er rusten en foerageren. Runderen grazen in de zomermaanden het terrein kort. Regelmatig houdt Staatsbosbeheer excursies rond het gebied dat verder niet toegankelijk is.

Inmiddels wordt Plan Tureluur ook aan de andere kant van Moriaanshoofd, in de richting van Zierikzee uitgevoerd. De herinrichting voor de zuidkuststrook van Schouwen gaat uiteindelijk een gebied van Serooskerke tot aan de Zeelandbrug omvatten.

Schouwen-Duiveland-witte-molen
Klik voor een vergroting